University of Texas at Tyler College of Nursing and Health Sciences

University of Texas at Tyler College of Nursing and Health Sciences

University of Texas at Tyler College of Nursing and Health Sciences

Представление

University of Texas at Tyler College of Nursing and Health Sciences предлага изключителни програми за подготовка на завършилите за успешни ръководни роли в здравните професии и науките за движението. Нашите възпитаници са добре подготвени да практикуват в различни сложни, непрекъснато променящи се среди.

Университетът на Тексас в Училището за медицински сестри в Тайлър подготвя професионални медицински сестри, които осигуряват лидерство в глобалните здравни грижи в различни роли. Завършилите се справят с предизвикателствата на динамичното общество и системата за предоставяне на здравни грижи, като инициират находчиви решения за промоция на здравето, намаляване на риска и управление на заболяванията.

Местоположения

Местоположения
  • Tyler

    Texas 248 Spur,3900, 75799, Tyler

    Въпроси