University Of Medicine And Pharmacy Of Craiova

University Of Medicine And Pharmacy Of Craiova

University Of Medicine And Pharmacy Of Craiova

Представление

През 1970 г. в Университета в Крайова е основан Медицинският факултет.

Генезисът на Университета по медицина и фармация Крайова беше решението на сложните въпроси, свързани със здравната система в югозападната част на страната, отговор на организационната и демографска съответстваща нужда от специфични структури на медицинското висше образование в Румъния.

Чрез своите факултети и специализации (бакалавърски, магистърски и докторски програми) Университетът по медицина и фармация Крайова цели да осигури висококачествено обучение, обучение и изследвания.

Местоположения

  • Craiova

    Strada Petru Rareș,2, 200349, Craiova

    Въпроси