University of Lausanne Faculty of Biology and Medicine

University of Lausanne Faculty of Biology and Medicine

University of Lausanne Faculty of Biology and Medicine

Представление

Факултетът по биология и медицина (FBM) има три основни мисии:

 • Учи
 • Предварително проучване
 • Осигурете приемственост, както академично, така и клинично

Към това се добавя и желанието за интегриране в града: ФБМ иска да бъде участник в обществото, като информира обществеността, подхранва дебатите и стимулира диалога.

За да изпълни тези мисии, FBM разчита на няколко стойности:

 • Свободата, като единственият начин да се гарантира изследване, което наистина е в услуга на хората
 • Творчество и иновации както в фундаменталните, така и в клиничните изследвания, но също и при оценяването на резултатите, включително отрицателните
 • Социална отговорност, първо към града, след това към студентите, накрая към сътрудниците
 • Уважение към разнообразието, особено пола, с развитието на обществото и професията ни става по -женствена. Уважение в отношенията с нашите партньори от UNIL и CHUV

Местоположения

Местоположения
 • Lausanne

  Lausanne, Швейцария

  Въпроси