University of California Davis School of Medicine

University of California Davis School of Medicine

University of California Davis School of Medicine

Представление

Училището по медицина на UC Davis е сред водещите медицински училища в страната, което се ангажира да предоставя най-доброто в образователния опит, ориентиран към учениците. Нашето училище обхваща разнообразна група медицински и аспиранти, ръководени от преподаватели, посветени на подобряване на живота и трансформиране на здравето за всички.

Като част от UC Davis Health, Медицинското училище помага да се обучи здравната работна сила в страната и да се подготви да станат бъдещи лидери в здравеопазването за нашите общности.

Местоположения

Местоположения
  • Sacramento

    X Street,4610, 95817, Sacramento

    Въпроси