Universidad Juan N Corpas

Universidad Juan N Corpas

Universidad Juan N Corpas

Представление

Медицинската гимназия „Хуан Н. Корпас1“ е основана през 1971 г. от доктор Хорхе Пиниерос Корпас „... с цел да обучи общопрактикуващия лекар, който страната изисква, за да отговори на здравните нужди на хората с ограничени икономически ресурси. градове, както и голямата маса от населението, представено в по-малките градски центрове и провинции на Колумбия. "

Институционална мисия: Допринася за развитието на личността по интегрален и уместен начин, с хуманистичен, екологичен и социален смисъл, в рамките на върховите постижения.

Институционална визия: Да бъде признат за върхови постижения в цялостното си обучение, изследователската си култура, социалната си прогноза и способността си да предлага иновативни решения, с акцент върху областите на здравеопазването, образованието и изкуствата.

Местоположения

  • Bogotá

    Cra. 111 #157-61, Bogotá, Colombia, , Bogotá

    Въпроси