University of Florida

University of Florida

University of Florida

Представление

Колежът по здравеопазване и човешко представяне ви дава образование за разлика от никъде другаде. Знаем, че ключът към разбирането и подобряването на човешкото състояние е изследването и разбирането.

В Health & Human Performance имате възможност да изучавате, изследвате и действително да променяте живота на хората. Упълномощаваме учениците с инструментите, знанията и увереността да изпълнят мечтите си и да станат забележителни активи за техните общности.

Колежът по здравеопазване и човешко представяне предлага учебна програма, която засяга почти всеки аспект от ежедневието. Нашите преподаватели и изследователи използват съвременни съоръжения за събиране на данни, които ни помагат да разберем хората. Използваме това разбиране, за да спечелим битката срещу пристрастяването, да подобрим качеството на живот на страдащите от инвалидизиращи неврологични, сърдечно-съдови и мускулни заболявания и да спомогнем за преодоляване на културните разделения чрез туризма и спорта.

Местоположения

Местоположения
  • Jacksonville

    8th Street West,653, 32209, Jacksonville

    Въпроси