Campus Bio-Medico University of Rome

Campus Bio-Medico University of Rome

Campus Bio-Medico University of Rome

Представление

Campus Bio-Medico University of Rome е създаден през 1993 г. с културната цел да върне на биомедицинските науки стойността на човешкия живот и личността като техен централен фокус. На младите хора се предлага културна, професионална и ориентирана към човека програма за академично формиране, основана на единството на различните дисциплини според представата за университета като общност от студенти и преподаватели. Неразделна част от този проект е университетската болница Campus Bio-Medico, където измерението на човешката услуга влиза в пълна игра, в конкретния опит на болестта и болестта. Университетът за биомедицински кампус в Рим е законно признат частен университет (Министерски указ от 31 октомври 1991 г.).

Местоположения

  • Rome

    21 Via Álvaro del Portillo, 00128, Rome

Въпроси