Kafkas University

Kafkas University

Kafkas University

Представление

Kafkas University осигурява висше образование в професионални (асоциирани), бакалавърски, магистърски и докторски нива в рамките на глобалното и местно търсене. Освен това Kafkas University има тясно сътрудничество с различни сектори на индустрията, включително селското стопанство, туризма и бизнеса, за да разработи и внедри решения на регионални и международни проблеми.

Тя е в изключително добра позиция по отношение на броя на студентите на преподавател, като нейните образователни и изследователски дейности, извършвани от нашия отдаден академичен персонал с национален и международен опит и знания. Инвестициите в модерна инфраструктура и техническо оборудване, изисквани от висшето образование, се ускоряват и поддържат. Kafkas University основава своите дейности на основните принципи и цели на нашата конституция и Закона за висшето образование. Следователно тя е безкомпромисният защитник на неделимото единство на нашата страна и на Принципите и революциите на Ататюрк.

Местоположения

Местоположения
  • Kars

    Merkez, Kafkas Ünv. Rektörlüğü,, , Kars

    Въпроси