Istanbul Bilim University

Istanbul Bilim University

Istanbul Bilim University

Представление

Университетът TC Demiroglu Bilim е създаден от турската фондация по кардиология със закона, който е публикуван на 28 март 2006 г. в Официален вестник на Република Турция, номер 26122 (Закон № 5475 на приемане: 22.03.2006 г.).

Нашата цел е да използваме всяка възможност да образоваме младите като честни и модерни личности, които са отворени за усъвършенстване, чрез положителна наука, човешка любов и общение. Нашите цели са да създадем завършили, които са самоуверени, толерантни и притежават уменията, знанията, опита и способностите да работят ефективно като член на здравния екип както на национално, така и на международно ниво.

Нашата мисия е да осигурим финансов и морален принос към образователната система, необходима за генериране на ЗДРАВНА СИЛА НА ТРУДА, която разбира всички здравословни проблеми и реалности в нашата епоха с подобрено екологично съзнание. Нека не забравяме, че ЗДРАВЕТО е най-ценното съкровище на всеки човек.

Местоположения

Местоположения
  • Istanbul

    Esentepe, Büyükdere Cd. No:120 34394, 34394 Şişli/İstanbul, Turkey, , Istanbul

    Въпроси