International Health Coach University

International Health Coach University

International Health Coach University

Представление

International Health Coach University (IHCU) предлага магистърска степен по здравен коучинг с концентрация в приложното хранене. Като завършил университет с една цел, нашата мисия е да обучим практикуващи, обучени и сертифицирани здравни треньори, търсещи учебна програма, основана на доказателства, доставена на 100% онлайн.

Академичен екип, включващ експерти по хранене, коучинг, комуникация, мениджмънт, образование за възрастни, онлайн обучение и приложни изследвания, предлага обучение за напреднали, така че здравните треньори да получат инструментите за по-нататъшен техен индивидуален принос в системата на здравеопазването.

Местоположения

  • New Orleans

    Saint Charles Avenue,201, 70170, New Orleans

    Въпроси