Good Samaritan College of Nursing & Health Science

Good Samaritan College of Nursing & Health Science

Good Samaritan College of Nursing & Health Science

Представление

Добрият Самарянски колеж по медицински сестри и здравни науки е академична общност от преподаватели, персонал и студенти, които работят съвместно, за да подобрят формирането на здравните специалисти, като преподават и изучават здравни знания, основани на доказателства, специфични за дисциплината. Тази общност също така служи за създаване и разпространение на свързани общообразователни знания, които изцяло подготвят подходящо акредитирани здравни специалисти.

Добрият самарянски колеж за медицински сестри и здравни науки е историческа, частна католическа институция, основана от сестрите на милосърдието, с над 120 години академични постижения в образованието в областта на здравеопазването. Като специализирана институция за висше образование, колежът осигурява ориентирана към студентите учебна среда, предназначена да развие културните компетентности, интелектуалните способности и професионалните умения на индивида. Колежът развива здравни специалисти, ангажирани в техните дисциплини, предоставящи състрадателни грижи за пациентите, обслужващи тяхната общност с уважение към всички и ръководени от нашето духовно наследство.

Местоположения

  • Cincinnati

    Dixmyth Avenue,375, 45220, Cincinnati

    Въпроси