Keystone logo
University for Digital Technologies in Medicine & Dentistry Luxembourg

University for Digital Technologies in Medicine & Dentistry Luxembourg

University for Digital Technologies in Medicine & Dentistry Luxembourg

Представление

Тракийският университет в Стара Загора, който е държавно признат в България, изцяло включва ДТМД като свое подразделение от 3 април 2024 г. Следователно DTMD University е люксембургско място (клон) на българския Тракийски университет, чието национално законодателство следва. Програмите са акредитирани както в България, така и от германската AHPGS Freiburg i.Br., т.е. не във Великото херцогство.

Първоначално Тракийският университет издава всички дипломи и титли на университета DTMD, които следователно не са люксембургски дипломи или титли. Университетът DTMD работи в Люксембург за Университета Тракия в областта на продължаващото образование (обучение за напреднали) за медицински и сродни професии, което е инициирано от процеса от Брюж и Копенхаген.

Като международна мрежа от висококвалифицирани преподаватели от европейски университети и университетски болници, научни институти, академични преподавателски практики и международни специализирани дружества, сертифицираният по DIN/ISO университет DTMD е признат от правителството на Люксембург като "Organisme de formation professionelle" със седалище в замъка Вилц от 2017 г. насам. Преподавателската и научноизследователската дейност на DTMD University е акредитирана в цяла Европа.

Целта на DTMD University е да предлага програми за следдипломно продължаващо обучение на работното място в областта на медицината и стоматологията, както и специални сертификати за обучение и подготовка за всички медицински професии. Студентите участват пряко в научноизследователската дейност на DTMD University чрез своите емпирични и клинични курсови работи, магистърски тези и докторски дисертации.

Университетът DTMD се ангажира да спазва строгите изисквания за прозрачност и пропускливост на процеса от Брюж/Копенхаген на Комисията на ЕС на нива 6 (бакалавър), 7 (магистър) и 8 (доктор) от Европейската квалификационна рамка (ЕКР).

Университетът DTMD се управлява от съвет на директорите, състоящ се от проф.Ройтер (президент) и проф.Рьослер (декан). Ройтер отговаря за стратегията и администрацията. Рьослер отговаря за преподаването и научните изследвания.

Университетът за дигитални технологии в медицината и денталната медицина DTMD, или накратко "DTMD University", става част от Тракийския университет в Стара Загора (България) под гореспоменатото пълно име на 3 април 2024 г. Тракийският университет е изцяло държавен университет с медицинска насоченост. Решението за включване на DTMD University в Тракийския университет означава, че Тракийският университет управлява своя DTMD University като място (филиал) в Люксембург и издава всички степени и титли първоначално. Българският град Стара Загора също ще бъде дом на институти, свързани с DTMD University.

Независимо от това, в бъдеще университетът DTMD ще стане филиал и на други международно признати университети. Университетът DTMD гарантира, че тези университети са напълно класифицирани в "кабинета" в категория H+ от Германската конференция на министрите на образованието и културата (списъци на KMK).

Защо да учите в University for Digital Technologies in Medicine & Dentistry Luxembourg

DTMD University разчита на международна мрежа от висококвалифицирани преподаватели, за да осигури оптимален академичен успех. Те идват изключително от европейски университети и университетски болници, научни институти, академични преподавателски практики и международни специализирани дружества.

Our lecturers are also active in academic teaching and research as well as in medical practice, which enables us to ensure that our teaching is very practice-oriented.

Местоположения

  • Wiltz

    (DTMD Luxembourg) Château de Wiltz L-9516 Wiltz, 9516, Wiltz

Въпроси