Cummings Graduate Institute For Behavioral Health Studies

Cummings Graduate Institute For Behavioral Health Studies

Cummings Graduate Institute For Behavioral Health Studies

Представление

Основан през 2015 г., Cummings Graduate Institute For Behavioral Health Studies е един от шепата университети по света, които дават уважавана степен на доктор по поведенческо здраве (DBH) и е единственият университет, който се фокусира изключително върху нарастващата област на интегрираното здравеопазване. Институтът за завършване на Къмингс приписва своя произход на работата на Никълъс Къмингс, доктор, доктор (1924 -2020), американски психолог, автор и бивш президент на Американската асоциация по психология (1979).

Като началник на психичното здраве в здравната система Kaiser Permanente (1959-1979), д-р Къмингс е водещ в здравната индустрия, който разработва предприемачески модел на психологическо поведенческо здраве, известен като Модел на биодин. Характеризиращ се с центрирано към пациента цялостно здравеопазване, създадено чрез сътрудничество между практикуващи лекари, Biodyne Model е изпитан във времето, успешен подход към интегрираното здравеопазване.

Местоположения

Местоположения
  • Phoenix

    South 40th Street,16515, 85048, Phoenix

    Въпроси