Charité – University of Medicine Berlin

Charité – University of Medicine Berlin

Charité – University of Medicine Berlin

Представление

Мисията на Берлинския институт по здравеопазване (BIH) е медицинският превод: прехвърляне на резултатите от биомедицинските изследвания в нови подходи за персонализирано прогнозиране, превенция, диагностика и терапия и обратно, използване на клинични наблюдения за разработване на нови изследователски идеи. Целта е да се предоставят съответните медицински ползи за пациентите и населението като цяло. БиХ също така се ангажира да създаде цялостна транслационна екосистема като транслационна изследователска област в Charité – такава, която поставя акцент върху цялостното разбиране на здравето и болестите и която насърчава промяната в културата на биомедицинските изследвания. БиХ е финансирала 90 процента от Федералното министерство на образованието и научните изследвания (BMBF) и 10 процента от щата Берлин. Двете учредителни институции, Charité – Universitätsmedizin Berlin и Max Delbrück Center for Molecular Medicine в Асоциацията Helmholtz (MDC), бяха независими членове на БИХ до 2020 г. От 2021 г. БИХ е интегрирана в Charité като т.нар. трети стълб; MDC е привилегирован партньор на БИХ.

Местоположения

  • Berlin

    Charité — Universtätsmedzin Berlin Charitéplatz 1, 10117, Berlin

Въпроси