California Northstate University College of Psychology

California Northstate University College of Psychology

California Northstate University College of Psychology

Представление

Колежът по психология в Калифорнийския университет в Северна държава е държавна и регионално акредитирана програма за клинично обучение, където ще придобиете умения за лечение на разнообразни и сложни популации пациенти и знания, необходими за подпомагане, вдъхновение и мотивация на другите. Сътрудничи със студенти по медицина и фармация, използвайки най-новите научни изследвания за насърчаване на здравето, профилактика на заболявания, консултации, оценка и лечение на психични състояния. Поемете ръководна роля в професията и общностите, които обслужваме.

Местоположения

  • Rancho Cordova

    Prospect Park Drive,2910, 95670, Rancho Cordova

    Въпроси