California Northstate University College of Medicine

California Northstate University College of Medicine

California Northstate University College of Medicine

Представление

California Northstate University College of Medicine (CNUCOM) получи предварителна акредитация през юни 2015 г. и временна акредитация през юни 2019 г. от Комитета за връзка по медицинско образование.

Медицинският колеж предлага програма за доктор по медицина (MD). Медицинският колеж (COM) се ангажира да отговори на националната нужда от лекари с акцент върху обучението в първичната помощ със социална отчетност.

Местоположения

  • California

    9700 West Taron Dr., Elk Grove, 95757, California

    Въпроси