Румъния

Най-добрите университети за Грижа за здравето Програми в Румъния 2024

Брой институции: 4
  • Bună Ziua, Румъния

  Университетът по медицина и фармация “Iuliu Haţieganu” е място за вдъхновение за изучаване, развитие и подготовка за успешно бъдеще.

  • Bucharest, Румъния

  Строежът на Медицинския факултет е завършен и открит на 12 октомври 1903 г., денят, в който е открита статуята на Карол Давила. Инициативата за изграждане на паметник на Давила е предприета на първия национален медицински конгрес, проведен в Букурещ през октомври 1884 г. Статуята, ценна работа на Карол Щърк, е отлята в бронз в студията на Букурещкото училище за изкуства и занаяти.

  • Craiova, Румъния

  През 1970 г. в Университета в Крайова е основан Медицинският факултет. Генезисът на Университета по медицина и фармация Крайова беше решението на сложните въпроси, свързани със здравната система в югозападната част на страната, отговор на организационната и демографска съответстваща нужда от специфични структури на медицинското висше образование в Румъния.

  • Iași, Румъния

  This program is only available as a second part of the Dual Degree Program after students. is only available via our highly accredited University...