Монако

Най-добрите университети за Грижа за здравето Програми в Монако 2024

Брой институции: 1
    • Monaco-Ville, Монако

    International University of Monaco е частна институция за висше образование, основана през 1986 г. в княжество МОНАКО. Неговото програмно портфолио включва бакалавърска, магистърска, MBA и DBA степени. Той се фокусира главно върху онези области на опит, тясно свързани с Монако: управлението на услуги с висока добавена стойност, особено в луксозния и финансовия сектор. Този подход позволи на IUM да се диференцира и да постигне непрекъснат растеж, като броят на записаните студенти се увеличи от 300 студенти през 2010 г. на 650 през 2021 г. Интеграцията в INSEEC Group, френският лидер в частното висше образование, несъмнено допринесе за тази еволюция.