• Общественото здраве
  • Ферми
  • зоологическа градина

Какво трябва да кандидатствате във Ветеринарния университет в Будапеща?

  • сертификат за завършено средно образование
  • кратък медицински доклад
  • копие на паспорта с личните ви данни
  • препоръчителните писма могат да бъдат приложени
Програма с обучение на:
  • Английски
  • унгарски

Прегледайте още 1 курсове в University of Veterinary Medicine Budapest »

Този курс е Редовно обучение
Duration
Редовно обучение
Price
12,480 EUR