Texas A&M University College of Medicine

Представление

Прочетете официалното описание

Основните ценности на A&M в Тексас са в основата на нашия подход към образованието, лечението на пациентите и изследванията. Ние, заедно с нашите клинични партньори, споделяме отговорността за оценка на учебната среда, за да идентифицираме положителни и отрицателни влияния върху професионалните стандарти, да разработваме и провеждаме стратегии за засилване на положителните и смекчаващи негативни влияния и да идентифицираме и своевременно коригираме нарушенията на професионалните стандарти.

Ние приемаме всички възможности за подобряване на нашата професионална среда сред всички преподаватели, служители и студенти.

Създадени сме, за да служим смело. Повече от 40 години тази мисия не се колебае. Нашата цел е да се отнасяме към хората сред нас с най-голяма нужда и в райони, често забравени от другите. Ние оспорваме вековните вярвания за това как се доставя лекарството, къде се доставя. Свързани с нашите ценности и твърдото желание да направим повече, ние водим пътя към по-добро бъдеще за всички.

Места

Хюстън

Address
Main street,6447
77030 Хюстън, Texas, Съединени Американски Щати

Стипендия от Keystone

Научете за възможностите, които дава нашата стипендия