Този онлайн сертификат е предназначен за здравни специалисти, които се стремят да участват и влияят върху разработването на политики. Професионалистите в тази област се нуждаят от умения и знания, за да оценят адекватността на настоящите практики и да препоръчат подходящи промени, основани на обществените нужди, съответните закони и разпоредби, и ефективността на разходите.

Тъй като разработването на здравната политика и управлението на здравните грижи изискват широка база от знания в много дисциплини, този сертификат е приложим за широк спектър роли в здравеопазването. Ще придобиете основни умения, които могат да бъдат ценни за позиции в правителството, организации за здравеопазване, както и за организации с нестопанска цел и с нестопанска цел.

Програма с обучение на:
  • Английски

Прегледайте още 13 курсове в Benedictine University Online »

Последна актуализация Април 15, 2019
Този курс е Онлайн обучение
По място
По дата