Магистър по фармацевтични биотехнологии

Общ преглед

Описание на програмата

Структура на програмата

1-ва година: усъвършенствана реактивност и моделиране; Разширена молекулярна биология; Молекулярна и експериментална фармакология; Структурна биохимия; Биоинформатика и изчислителна биология; Откриване и развитие на наркотици; Протеин инженеринг; Протеомика и биохимични методологии; Стартови идеи във фармацевтичните биотехнологии

2-ра година: Биология и биофармацевтици; Доставка и формулиране на биотехнологични лекарства; Диагностична микробиология и молекулярна имунология; Стаж

Кариерни възможности

Завършилите работят основно като експертни техници и изследователи в Академията и в медицинската, фармацевтичната, биофармацевтичната, диагностичната, козметичната и хранително-вкусовата промишленост.

Изисквания за вход

Изисква се минимум тригодишна бакалавърска степен (или еквивалент) по биотехнологии или сродни предмети или доказани умения по биохимия, молекулярна биология, фармакология, анатомия на човека, хистология, генетика, обща, органична и неорганична химия, промишлена и фармацевтична химия, приложна Фармацевтични технологии

Езикови изисквания

Английски език: ниво B2 ( CEFR ) или еквивалентен сертификат. Доказателство за това изискване трябва да бъде предоставено в рамките на процедурата за кандидатстване: съгласно указанието за покана за кандидатстване, студенти, които не го подадат заедно с кандидатурата си, няма да се считат за подбор.

Последна актуализация Март 2020

За учебното заведение

The University of Padova is one of Europe’s oldest and most prestigious seats of learning; it is a multi-disciplinary university that aims to provide its students with both professional training and a ... Научете повече

The University of Padova is one of Europe’s oldest and most prestigious seats of learning; it is a multi-disciplinary university that aims to provide its students with both professional training and a solid cultural background. A qualification from the University of Padova is a symbol of having achieved an ambitious objective, one that is recognised and coveted by both students and employers alike. Свиване