Второто ниво на обучение по Медицинска биотехнология на Биотехнологичния факултет дава възможност на студентите да развият умения за решаване на проблеми, възникващи в експерименталната работа. За целта се изпълняват индивидуални проекти на магистърска дисертация, координирани от изследователския и преподавателския състав на Факултета. Програмата на втория цикъл отразява спецификата и високото качество на научните изследвания на 15-те изследователски групи на Факултета.

Какво можете да научите?

Завършил медицинска биотехнология:

 • притежава обширни познания за принципите и практиките на биологичните науки, по-специално за биохимията и медицинската биотехнология, които са от съществено значение за изпълнение на професионални задължения по интердисциплинарен начин
 • умее да използва биоинформатични средства и литература на английски език в своята професионална работа;
 • е готов да обсъжда научни въпроси;
 • знае как да организира индивидуална и екипна работа в лабораторията в съответствие с принципите на биоетиката и безопасността;
 • познава изпълнението на научноизследователски и приложни проекти,
 • познава принципите за създаване и развитие на индивидуалното предприемачество и е добре информиран на пазара на биотехнологични компании;
 • е в състояние да улесни своето по-нататъшно учене и планиране на кариерата;
 • владее английски език на ниво B2 и използва професионален английски речник, свързан с биология, биохимия, биомедицина и биотехнология.

Програмата продължава 2 години (4 семестъра). За да получат магистърска степен, студентите трябва да пишат и защитават магистърска теза.

Курсът започва, ако се запише минимален брой от 10 ученика.

Изисквания за прием

 • заверени копия от дипломата ви за бакалавър
 • заверени копия от академичните документи
 • заверени копия от владеенето на английски език (ниво B2)
 • цифрова снимка на паспорта
 • копие от паспорта
 • медицинско свидетелство
 • потвърждение на таксата за регистрация на сметка в Университета.
Програма с обучение на:
 • Английски
University of Wroclaw
Последна актуализация Юни 4, 2019
Този курс е Редовно обучение
Start Date
Окт. 2019
Duration
Редовно обучение
Price
3,350 EUR
Кандидатите за ЕС: 2 000 евро за всяка година. Кандидати извън ЕС: 3 200 евро за първата година и 3 350 евро за втората година.
Deadline
Запитване на информация
EU citizens: September 15th, 2019
По място
По дата
Start Date
Окт. 2019
End Date
Авг. 2021
Крайна дата за записване
Запитване на информация
EU citizens: September 15th, 2019

Окт. 2019

Location
Крайна дата за записване
Запитване на информация
EU citizens: September 15th, 2019
End Date
Авг. 2021