ПРЕГЛЕД

Магистърската степен по Медицинска биоинформатика подготвя завършилите за кариера на управленско и надзорно ниво в проектирането, разработването, поддръжката и управлението на информационни системи в медицината, биологията и здравните системи.

По-специално, тази програма ще снабди висшистите със специфични умения в следните области: комплексни биомедицински програми в областта на научните и технологични иновации за диагностични и терапевтични цели; комплексни информационни системи за управление на клинични и биоинформатични бази данни; софтуер за обработка на медицински и биологични данни в клинични системи за подпомагане на вземането на решения; здравни информационни системи с хетерогенни и сложни архитектури; визуални интерфейси за биоинформатика.
Програмата, която изцяло се преподава на английски език, осигурява теоретична основа и методологически и технологични мултидисциплинарни знания за решаване на въпроси, свързани с проектирането, анализа и разработването на интелигентни системи в медицинската информатика и сложната биоинформатика.

ДЕТАЙЛИ НА ПРОГРАМАТА

  • Тип: Магистърски и следдипломни програми
  • Продължителност: 2 години
  • Категория: LM-18 - Classe delle lauree magistrali в Информатика
  • Орган за контрол: Collegio Didattico di Informatica
  • Информация: Amministrazione Collegi del Dipartimento di Informatica
  • Сайт: VERONA
  • Референтна секция: Компютърни науки
  • Макро зона: наука и инженерство

Стипендии за ученици извън ЕС

Поканата за подаване на заявления за прием по международни магистърски програми в University of Verona е вече отворена за студенти извън ЕС, които имат чуждестранна академична степен и живеят извън Европейския съюз.

За академичната година 2019/2020 ще бъдат отпуснати 17 стипендии на най-добрите кандидати от държави извън ЕС. Моля, прочетете внимателно „Поканата за кандидатстване“ за допълнителна информация. Краен срок за кандидатстване: 15 април 2019 г., 12.00 ч., На обяд (италианско време, GMT 1). Нужда от помощ? Свържете се с нас на admissions@ateneo.univr.it

Поканата за кандидатстване можете да намерите на следния линк: https://www.univr.it/en/our-services/news/-/avviso-servizio/1789

Програма с обучение на:
  • Английски
Последна актуализация Юли 6, 2019
Този курс е Редовно обучение
Start Date
Окт. 2020
Duration
Редовно обучение
По място
По дата
Start Date
Окт. 2020
Крайна дата за записване
Start Date
Окт. 2020
Крайна дата за записване

Окт. 2020

Keywords of your Future