Магистър по дентална медицина (MDDr)

Общ преглед

Описание на програмата

Учебната програма е без специализация.


Завършващият зъболекар разкрива широко академично стоматологично образование и трябва да може да реализира подходяща клинична стоматологична практика. Той / тя е достатъчно обучен в клиничната практика и притежава съответните ръчни умения. Той / тя може да работи съвместно с други дентални и здравни специалисти в системата на здравеопазването. Той / тя трябва да може да комуникира адекватно. Той / тя е готов за адекватно непрекъснато самообразование и професионално развитие. Той / тя има възможност да практикува стоматология, основана на доказателства, като използва обширни теоретични знания и практически умения.


Описание на критериите за проверка и оценка

Условия за допускане:

  • приемат се кандидати, които имат същите точки като на 1. - 105. място за учебната програма по обща медицина
  • Допуснати са кандидати, които имат същите точки като на 1. - 25. място за учебната програма по стоматология

Кандидатите, които получат същия брой точки като последния кандидат, ще получат същото решение за прием.

В същия ден се провежда приемният изпит за учебни програми по обща медицина и стоматология.

Процедура за задължително влизане (провежда се на английски език) въз основа на писмен тест (тест с множествен избор) на знанията на кандидата за основни науки - биология (25 точки), химия (25 точки) и физика или математика (10 точки) - според индивидуалните предпочитание и устно интервю, ориентирано към личността и мотивацията на кандидата (40 точки).

Общата продължителност на писмените тестове е 2 часа и 30 минути.

Общ брой: 100 точки (60 писмени теста, 40 устни интервюта)

Правилният отговор в писмения тест: 1 точка

Неправилен отговор в писмения тест: 0


Условия за прием

Приемането на магистърски програми е обусловено от завършено средно образование, потвърдено от удостоверение за завършване на училище. Приемът към след-бакалавърските програми (магистърска програма) също е обусловен от завършено образование по всякакъв вид учебна програма.

Метод за проверка:


Препоръчителна литература, примерни въпроси

Достъпен на уеб страницата: https://www.lfhk.cuni.cz/Applicants/Undergraduate-Study/Admission-Process/Example-Test-and-Recommended-Literature/


Кариерна перспектива

Завършващият зъболекар разкрива широко академично стоматологично образование и трябва да може да реализира подходяща клинична стоматологична практика. Той / тя е достатъчно обучен в клиничната практика и притежава съответните ръчни умения. Той / тя може да работи съвместно с други дентални и здравни специалисти в системата на здравеопазването. Той / тя трябва да може да комуникира адекватно. Той / тя е готов за адекватно непрекъснато самообразование и професионално развитие. Той / тя има възможност да практикува стоматология, основана на доказателства, като използва обширни теоретични знания и практически умения.

Последна актуализация Март 2020

За учебното заведение

The Faculty of Medicine of Charles University in Hradec Králové provides education for future holders of bachelors, masters, and doctoral degrees in the medical sciences. Education is provided by educ ... Научете повече

The Faculty of Medicine of Charles University in Hradec Králové provides education for future holders of bachelors, masters, and doctoral degrees in the medical sciences. Education is provided by educators – experts in their respective fields and competent scientists. Свиване