Доктор по фармацевтична химия

Общ преглед

Описание на програмата

Знанията по химия, биологичната активност на природните продукти, теорията на фармацевтичната химия.


Описание на критериите за проверка и оценка

Съдържание на приемния изпит

  • Устен изпит от познанията по химия, биологичната активност на лекарствата, теорията на фармацевтичната химия.
  • Изпит по английски език за оценка на знанията по английски език (най-малко C1).


Допълнителни условия за бонуса (практика)

  • Успешно завършил висше образование по фармация, химия (2 точки).
  • Дипломна работа, подобна на предложената докторантура. проучвания на кандидата (3 точки).
  • Посочване на предполагаемия център за обучение и одобрението на конкретен ръководител с управлението на планирания докторантски проект (оценен максимум 5 точки).


Критерии за оценяване

  1. Ниво на професионални знания - преглед на отговорите на въпросите, посочени в Общото съдържание на приемния изпит (макс. До 10 точки).
  2. Подаден докторантски проект - оценка на сложността на проекта, съвременни методологически подходи към решението и непрекъснатост на проекта по теми, които вече са обсъждани от тематичния съвет (макс. До 10 точки).

Минималният лимит за допускане е 20 точки.

Деканът решава да приеме кандидата (ите), които са изпълнили условията на процедурата по приемане и, според броя на постигнатите точки, да се класират в реда, съответстващ на предварително определения брой кандидати за конкретната програма.


Условия за прием

Приемът към докторантура се обуславя от успешното завършване на магистърска програма.

Метод за проверка:
Последна актуализация Март 2020

За учебното заведение

Charles University, the first university established in Central Europe, was founded by Charles IV, the Czech King and Roman Emperor, in 1348.

Charles University, the first university established in Central Europe, was founded by Charles IV, the Czech King and Roman Emperor, in 1348. Свиване