Доктор по биомедицинска информатика

Общ преглед

Описание на програмата

Завършил може самостоятелно и на подходящо ниво теми от областта на биомедицинската информатика. Той / тя е в състояние да приложи придобитите знания като изследовател и мениджър в областта на биомедицината и здравеопазването, напр. анализи на биомедицински данни и знания чрез статистически методи и методи за изкуствен интелект. Той / тя може да бъде нает във всички области на биомедицинските изследвания, както и в създаването на общество на информацията и знанието в здравеопазването. Неговото / нейното място може да се намери в компании, занимаващи се с разработване и разпространение на здравни системи, производство и дистрибуция на медицинско оборудване и софтуер.


Описание на критериите за проверка и оценка

Входящият изпит се провежда под формата на интервю пред борд и проверява способността на студента за научна работа в дадената област. Дискусия за проект на дисертация е част от интервюто.


Бордът оценява:

  1. Темата на дисертацията трябва да бъде компонент на биомедицинската информатика.
  2. Оригиналните резултати трябва да могат да бъдат публикувани в журнал за фактор на въздействие.
  3. Планът за финансиране на дисертацията трябва да бъде изготвен предварително.
  4. Консултиране на проекта с преподавател.


Условия за прием

Приемът към докторантура се обуславя от успешното завършване на магистърска програма.

Метод за проверка:
Последна актуализация Март 2020

За учебното заведение

Charles University in Prague, First Faculty of Medicine: Academic Research is all about to change

Charles University in Prague, First Faculty of Medicine: Academic Research is all about to change Свиване